NN Group sluit zich aan bij een project om het begrip van watergerelateerde risico's voor investeerders te verdiepen.

Risk

NN neemt stappen om haar inspanningen op het gebied van investeerdersinitiatieven in water en natuurlijk kapitaal te versterken door zich aan te sluiten bij het Bridge-project. Het onderzoeksproject heeft als doel het begrip van watergerelateerde risico's te verdiepen. Onder leiding van Deltares en samen met andere deelnemers Achmea Investment Management, SCOR en WWF wil NN een verschuiving stimuleren in hoe investeerders watergerelateerde risico's begrijpen en overwegen. Het project volgt op het lidmaatschap van NN bij de Ceres Valuing Water Finance Initiative.

Het Bridge-project zal een uniek perspectief bieden door huidige en toekomstige stroomgebiedrisico's (zoals het risico op waterschaarste, droogte of overstromingen) te combineren met de watergerelateerde prestaties van bedrijven (hoe bedrijven waterbronnen beheren of beïnvloeden, inclusief hoe ze water gebruiken, besparen of vervuilen). Het doel is om een nieuwe benadering te ontwikkelen voor het in kaart brengen van deze risico's en deze te gebruiken in de betrokkenheid bij de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd. Door het toepassen van meer locatiespecifieke tools en het uitvoeren van een systeemanalyse van opeenvolgende risico's, streeft de studie ernaar de kloof te overbruggen tussen locatiespecifieke risico's en portefeuillebrede risico's. Het project kwalificeert zich als een Top consortium for Knowledge and Innovation (TKI) programma van de Nederlandse Enterprise Agency.

De studie zal zich richten op kritieke waterscheidingen die cruciaal zijn voor toeleveringsketens, biodiversiteit en mensenrechten en die bekend staan als hotspots met betrekking tot waterstress.

Deze aanpak ondersteunt de bevindingen van de benchmark van de Ceres Valuing Water Finance Initiative, die in oktober 2023 is uitgebracht. De benchmark toont aan dat slechts 42% van de 72 beoordeelde bedrijven contextuele of risicodifferentiële doelstellingen heeft vastgesteld voor risicovolle waterscheidingen. Bijvoorbeeld door middel van tijdgebonden doelstellingen met een contextuele of risicodifferentiële benadering in hun directe activiteiten en toeleveringsketens. NN gaat in dialoog met bedrijven met een grote waterafdruk om een reeks duidelijke stappen, genaamd de Corporate Expectations for Valuing Water, aan te nemen en uit te voeren.

De bevindingen van de Ceres-benchmark benadrukken het belang van bedrijven om hun inspanningen te versnellen om hun waterbeheerstrategieën te verbeteren, omdat dit essentieel is voor het behoud en de bescherming van zoetwaterbronnen. NN Group heeft water geïdentificeerd als een aandachtspunt voor haar dialoog met de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd in de komende jaren. De samenwerking met Achmea IM, SCOR, Deltares en WWF in Bridge en NN's deelname in het Ceres Valuing Water Initiative zijn voorbeelden van hoe we dit cruciale onderwerp ontwikkelen.

Nu niks gevonden wat bij je past?

Maak een jobalert en ontvang de meest recente matchende vacatures in je inbox.