Vijf vragen aan Nathalie van Toren over verantwoord beleggen

Finance

Nathalie van Toren, Manager Responsible Investment, is recentelijk opgenomen in de 'Top 50 Women in Sustainable Finance' door Women in Financial Services (WIFS). We spraken met haar over haar carrière in verantwoord beleggen, wat haar drijft en wat de toekomst brengt.

1. Wat voor werk doet u en hoe ziet een typische dag eruit?
"Als Manager van Responsible Investment co-lead ik het Responsible Investment (RI) team bij NN Group, dat de integratie van duurzaamheid en RI-principes over de beleggingsactiviteiten van het bedrijf stimuleert. Ons doel is om onze investeringen in overeenstemming te brengen met de waarden en RI-criteria van NN Group, door rekening te houden met milieu (E), sociale (S) en governance (G) factoren in het beleggingsproces en met bedrijven samen te werken om duurzame praktijken te bevorderen.

Op een typische dag vindt u mij bezig met beleids- en strategieontwikkeling, rapportage over de voortgang en samenwerking met interne afdelingen zoals het Investment Office, Finance en Risk. Ik besteed ook tijd aan het betrekken van externe belanghebbenden zoals vermogensbeheerders en deelname aan brancheprojecten."

2. Waarom koos u voor een carrière in RI en wat maakt dit werk zo interessant?
"Ik koos voor een carrière in RI na te hebben gewerkt als aandelenganalist en investor relations professional. Door deze ervaringen kwam ik in contact met Socially Responsible Investment (SRI) portfolio managers die langetermijn- en strategische vragen stelden over onderwerpen als milieu, mensenrechten en gezondheid. Dit bracht me naar het gebied van RI, waar ik de afgelopen tien jaar bij betrokken ben geweest.

Wat RI voor mij zo interessant maakt, is de focus op het verbinden van financiën met de echte economie om positieve verandering te stimuleren. Dit omvat het aanpakken van wereldwijde kwesties zoals klimaatverandering en groeiende ongelijkheid. Ik ben met name gedreven om een netto-nulstrategie voor onze beleggingsportefeuilles over verschillende beleggingscategorieën te implementeren en te monitoren."

3. Waar ziet u mogelijkheden om te groeien?
"Een van de initiatieven waar we aan werken, is het uitbreiden van de capaciteit van ons RI-team en onze actieve eigendomsfunctie. We bouwen een team van 10 toegewijde professionals op, en ik ben enthousiast over het worden van een leidend en innovatief RI-team in de sector.

Groeien gaat echter niet alleen over het toevoegen van meer mensen. Het gaat erom constant te leren, te evolueren en nieuwe manieren te vinden om een positieve impact te hebben. We erkennen dat we complexe milieuen sociale kwesties moeten aanpakken, maar met het juiste team en de juiste aanpak zijn we ervan overtuigd dat we een verschil kunnen maken."

4. Met welke uitdagingen heeft u te maken?
"Als verantwoordelijke beleggers hebben we betrouwbare en uitgebreide ESG-gegevens nodig om geïnformeerde beslissingen te nemen. Hoewel nieuwe regelgeving zoals CSRD is geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat bedrijven deze gegevens verstrekken, kan de nalevingsfactor complex en tijdrovend zijn, en is het belangrijk om voortdurend te evalueren of deze inspanningen daadwerkelijk bijdragen aan het bevorderen van RI.

Een andere uitdaging is hoe we acties met impact in de echte wereld tot stand kunnen brengen. Bijvoorbeeld, bij het stellen van netto-nuldoelen bestaat het risico dat beleggers decarbonisatie bereiken door desinvestering in plaats van het ondersteunen van daadwerkelijke emissiereductie in de echte wereld. Dit is bijzonder uitdagend voor CO2-intensieve sectoren zoals cement en staal, die essentieel zijn voor de koolstofarme wereld maar moeilijk te decarboniseren zijn. Opkomende markten zijn nog een voorbeeld, omdat ze mogelijk andere prioriteiten hebben of minder vooruitgang hebben geboekt bij het halen van klimaatdoelstellingen. Desinvesteren is mogelijk niet de beste oplossing omdat het deze sectoren en markten niet ondersteunt om over te stappen op meer duurzame praktijken en we een kans missen om met hen samen te werken om verandering te stimuleren."

5. Wat is uw volgende stap?
"Als ik kijk naar de toekomst van RI bij NN Group, ben ik enthousiast over verschillende initiatieven, zoals het integreren van biodiversiteitsaspecten in onze beleggingsprocessen en -strategieën. We leggen ook meer nadruk op due diligence van mensenrechten en leefbare lonen, omdat we van mening zijn dat deze onderwerpen belangrijk zijn voor het bevorderen van duurzaamheid en RI.

Een ander aandachtsgebied is het gebruik van technologie om efficiëntie en innovatie te stimuleren. Ons bedrijf onderzoekt het gebruik van ChatGPT AI, wat ik bijzonder interessant vind. Met behulp van deze technologie zouden we taken met betrekking tot ratings, benchmarks en rapportage efficiënter kunnen maken, waardoor er meer tijd vrijkomt voor impactvolle activiteiten zoals strategie- en beleidsontwikkeling en actief eigendom.

Ten slotte is mijn recente nominatie als een van de top 50 vrouwen in finance door WIFS een eer. Ik zie dit als een kans om ambassadeur te zijn en meer mensen te inspireren om te werken in duurzame financiën."

Nu niks gevonden wat bij je past?

Maak een jobalert en ontvang de meest recente matchende vacatures in je inbox.